ivarcem® 700T

 

Korrugerad fibercementpanna som täcker mer. En produkt som passar den professionelle montören.

 

Användning

- Lantbruksbyggnation
- Industribyggnader
- Idrottshallar

 

Egenskaper

ivarcem 700T består av portlandcement och är armerad med polymer- och cellulosafibrer.


- Extra breda pannor
- Färre skarvningar och en montagebesparing på minst 15 %
- Snabbare montering
- Två typer – standardfibercementpanna och genomtrampningssäker
- Inga kondensproblem
- Inget metalljud vid regn

 

ivarsson, Hästvägen 4 A,  SV-212 35 Malmö,  T: +46 10-331 26 00,  M: info.ivarssonsverige@etexgroup.com

Vi använder också cookies på vår webbplats

För att förbättra användarupplevelsen och göra det lättare för dig och andra besökare att använda vår webbplats använder vi cookies.
Genom att trycka vidare på sidan godkänner du att vi kan använda cookies för att logga ditt beteende.
Jag skulle vilja läsa mer om cookies